Hvad betyder Kognitiv Terapi

En veldokumenteret terapiform

 

 

Hvad betyder Kognitiv Terapi?

 

Dine tanker – din realitet:

Trives du bedst alene eller med din gruppe af familie og/eller venner? Er dine tankemønstre anderledes når du er alene, end når du er blandt andre?

Kender du til udtrykket Kognitiv Terapi eller Kognitiv Adfærdsterapi? Oprindelsen af ordet ‘kognitition‘ kommer af latin “cognitio“, som betyder indlærning, opfattelse, forståelse, at lære at kende, erkende og forstå, og i dag er Kognitiv Terapi en af de mest anvendte og evidensbaseret terapidiscipliner, der findes. Denne terapimetode tager udgangspunkt i menneskets tanker og dermed handlemåder, da tanker er starten til alle vores beslutninger i livet.  ‘Kognitiv’ lyder måske en smule kompliceret, men faktisk betyder det alt, der har med tanker at gøre, da tanker udgør en af de vigtigste dele af vores verden og dagligdag.

 

Over 60.000+ Tanker om Dagen:

Vidste du, at som mennesker har vi over 60.000+ tanker om dagen, og at det er op til os, hvor meget power vi vil give hver tanke? Dog er det også her, hvor det bliver svært, for kan man virkelig styre sine tanker? Ja, det kan du, men det kræver bevidsthed og villighed fra dig selv til at arbejde med dine tanker.

Hvor meget vil du gerne styre eller kontrollere dine tanker? Svaret kommer til dig, hvis du spørger dig selv:

Er dine tanker i vejen for, at du kan leve det bedste liv for dig?

Med andre ord, driver dine tanker dig til vanvid, og hvilke følelser følger med dine tanker, som så manifesterer sig i din krop, hvor du derefter agerer med en vis adfærd. Denne kædereaktion er vigtig at kigge på og dykke ned i, så du netop ikke falder i de samme følelsesmæssige fælder igen og igen.

Du kan f.eks. spørge dig selv de følgende fem spørgsmål i enhver given situation:

  • Hvad var du optaget af i dine tanker, da følelsen ramte?
  • Hvordan havde du det i kroppen?
  • Hvad følte du?
  • Hvordan opførte du dig i situationen?
  • Har du brug for at kigge nærmere på dine indre tanker?

Når du stiller dig selv disse fem spørgsmål, ser du måske, at svarene kan være anderledes, hvis du er alene end når du er sammen med andre.  Med andre ord, vi kan konkludere, at dine tanker er og bliver påvirket af, om du er alene, eller om du er sammen med din familie og/eller venner. 

Hvis svaret til spørgsmål #5 er, at du kunne tænke dig at udforske dine tanker noget mere, sådan at de ikke længere spænder ben for dine følelser og adfærd, så er det er Kognitiv Terapi kan hjælpe din videre med dig liv. Her kan du få hjælp til at lære at mærke en stor indlevelse og indsigt i at være DIG. Mærk atter friheden i at være dig med den rette hjælp til dine tanker. 

“Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor.”
―Thich Nhat Hanh